Klimaatactivisten stellen IKEA’s scheepsvervuilingsprobleem aan de kaak bij wereldhoofdkantoor

October 7, 2021 De Ship It Zero-coalitie wijst op de groeiende vraag van consumenten naar vrachtvervoer zonder schadelijke uitstoot

De Ship It Zero-coalitie wijst op de groeiende vraag van consumenten naar vrachtvervoer zonder schadelijke uitstoot

DELFT, NEDERLAND (7 october 2021) — Bewoners van Delft en klimaatactivisten van de Ship It Zero coalitie hebben vandaag, 7 oktober, een petitie overhandigd in het wereldhoofdkantoor van IKEA in Delft. De petitie is ondertekend door bijna 20.000 klanten en eist dat de meubelgigant onmiddellijk overstapt op vrachtschepen die geen emissies uitstoten. Activisten droegen Ship It Zero T-shirts, droegen een modelcontainer mee en deelden flyers uit met de tekst “IKEA: Abandon Dirty Ships” (Geen vuile schepen meer!)aan IKEA-medewerkers en -shoppers. Ze voerden „die-ins” op om de aandacht te vestigen op de mate waarin IKEA mede-verantwoordelijk is voor de 260.000 vroegtijdige sterfgevallen die jaarlijks worden toegeschreven aan de scheepvaart op fossiele brandstoffen. Download hier foto’s en video’s.

„Wij eisen dat IKEA investeert in windkracht, batterijen en 100% hernieuwbare, op waterstof gebaseerde brandstoffen voor de scheepvaart. Deze zijn 100% zonder koolstofuitstoot en zullen naar verwachting 2024 beschikbaar zijn. Voor een onmiddellijke vermindering van de uitstoot kunnen zij nu al vorderen dat de schepen hun snelheid verlagen,” aldus Nicole Caodie, actiecoördinator voor Pacific Environment.

Aangevoerd door de milieu-organisaties Pacific Environment en Stand.earth roept de Ship It Zero-campagne een aantal van ‘s werelds grootste detailhandelsbedrijven – waaronder IKEA, Amazon, Target en Walmart – op om in 2030 te zijn overgestapt op vrachtschepen die voor 100% geen emissies meer uitstoten. Als een van ‘s werelds ergste veroorzakers van broeikasgasemissies moet de internationale zeescheepvaart snel koolstofarm worden als de de opwarming van de aarde op of onder de 1,5°C-doelstelling moet blijven, wat volgens wetenschappers nodig is om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Het onmiddellijk stoppen met het varen op fossiele brandstoffen zou meteen ook de volksgezondheid in havengemeenschappen verbeteren, waar men te kampen heeft met hoge percentages astma, kanker en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van scheepsuitlaatgassen en havenvervuiling.

“IKEA kan een held zijn in het verhaal dat zal worden verteld over de meest beslissende jaren van de menselijke geschiedenis,” zegt Dawny’all Heydari, Ship It Zero Campaign Lead, Pacific Environment. “Het is tijd dat de detailhandel koers zet op vrachtvervoer zonder uitstoot en een einde maakt aan hun afhankelijkheid van schepen die onze havens vervuilen, onze gezondheid schaden en onze klimaatdoelstellingen in de weg staan.”

“IKEA en andere grote detailhandelaars zijn de spil in de gigantische, op fossiele brandstoffen draaiende zeevervoersector: zij kunnen een enorme verandering in deze sector teweegbrengen. De valse klimaatoplossingen die de maritieme industrie aanprijst, zoals koolstofkredieten, biobrandstoffen en LNG, brengen onze leefbare toekomst tot zinken nog voor we de zeilen hebben gehesen. Zakelijke vrachtklanten zoals IKEA moeten het voortouw nemen door onmiddellijk maatregelen te nemen om hun maritieme klimaatvervuiling te reduceren en te beloven in 2030 op emissievrije scheepvaart te zijn overgestapt,” zei Kendra Ulrich, Shipping Campaigns Director van Stand.earth.

IKEA’s heeft de ambitie  in 2030 klimaatpositief te zijn en wil blijkbaar wat duurzaamheid betreft toonaangevend worden. Eind vorige maand werd Jesper Brodin, Chief Executive Officer van de Ingka Group (IKEA), benoemd tot nieuwe voorzitter van het B-Team, een groep van wereldwijde leiders uit het bedrijfsleven en de maatschappij die zich inzetten voor betere bedrijfspraktijken ten behoeve van het welzijn van de mens en zijn planeet. Hij zei dat hij een stem wilde zijn voor „de mensen en de planeet.” Zijn toezeggingen zijn echter onvoldoende, aangezien deze slechts op 70% vermindering van de broeikasgasemissies door vervoer in 2030 doelen, wat niet ver genoeg gaat. We roepen IKEA op om het marktsignaal te geven dat er binnen 10 jaar niet meer vervoerd mag worden met fossiele brandstoffen, voor de volksgezondheid en om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad Celsius te houden en zodoende wat duurzaamheid betreft echt een leider te zijn.

###

Over het „Shady Ships” rapport van SHIP IT ZERO

Ship It Zero’s Shady Ships rapport toont aan dat slechts 15 bedrijven verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van miljoenen tonnen vervuiling door de invoer van hun goederen in de Verenigde Staten met vrachtschepen die op fossiele brandstoffen varen. Het is de eerste studie die de milieu- en volksgezondheidseffecten kwantificeert van overzeese productie en transoceanisch vervoer op fossiele brandstoffen van de meeste grote Amerikaanse detailhandelaars.

Gezamenlijk zijn de grootste importeurs van goederen in de VS verantwoordelijk voor evenveel uitstoot aan zwaveloxide, stikstofoxide en zwevende deeltjes als tientallen miljoenen auto’s. Deze emissies behoren tot de gevaarlijkste en dodelijkste soort luchtverontreiniging en zij dragen bij tot lagere levensverwachtingen rond havenlocaties.

De markt voor transoceanisch vrachtvervoer is de afgelopen decennia gegroeid en de pandemie heeft de trend om online goederen te bestellen nog versneld. Tegenwoordig vervoeren meer dan 50.000 vrachtschepen ongeveer 80% van de wereldhandel, en de prognose is dat het vrachtvolume over zee in 2050 met maar liefst 130% zal zijn toegenomen. Nog vaart elk vrachtschip op fossiele brandstoffen, maar naar verwachting zullen er in 2024 emissievrije opties te water zijn gelaten. De detailhandel kan nu al haar klimaat- en gezondheidsschadelijke emissies door zeevervoer verminderen door de snelheid van schepen te verlagen (slow-steaming), alleen schepen te gebruiken die geen sterk verontreinigende zware stookolie en fossiel gas (LNG) verbranden, en voorrang te geven aan havens die schepen van walstroom voorzien om zodoende te vermijden dat scheepsmotoren stationair moeten draaien wanneer ze hebben aangelegd.